יום חמישי, 19 במרץ 2015

מסמכים נדרשים לדו"ח שנתי

מסמכים נדרשים לדו"ח שנתי.


v           שכירים - טופסי 106 של שני בני הזוג.
v           הכנסות ביטוח לאומי - אישורים שנתיים למס הכנסה .
v           רווחי הון - אישורי ניכוי במקור מהבנקים (867) בגין רווחי הון.
v           שכר סופרים - אישור על ניכוי במקור ( 857 ) במקרה של הכנסה חייבת אחרת.
v           עצמאים - קבלות / חשבוניות מס בגין הכנסות חייבות, הוצאות מוכרות.
v           פיצויים - במקרה של פריסת פיצויים – טופס 160.
v           הכנסות בחו"ל - אישורים על הכנסות בחו"ל אם היו.
v           פרודים – טופס 4440 מלא וחתום כדין.
v           מזונות – פסק דין והוכחת תשלום.
v           תרומות – קבלות מקוריות.
v           משכנתא – אישור תשלום ביטוח חיים.
v           נכות – אישור ביטוח לאומי.
v           אקדמאי – אישור זכאות לתואר / סיום לימודים.
v           עולה חדש – תעודת עולה / תושב חוזר.
v           חייל משוחרר – תעודת שחרור.
v           ילד נטול יכולת – טופס 127 , אישור ועדת השמה, אישור בי"ס.
v           ביטוחים – אישור שנתי למס מקופות גמל ו/או חברות ביטוח על הפקדות פרטיות.
v           כללי -  צילום תעודת זהות וצילום המחאה.
v            ובנוסף – כל מסמך / מכתב / פנקס שקיבלתם מרשויות המס.


רוסית
אנגלית