יום שלישי, 22 באוקטובר 2013

תוכנית עסקית


להלן סעיפים מומלצים לגיבוש תוכנית עסקית, התוכנית מיועדת לעסקים בהקמה, מכיוון שהתוכנית שבהמשך הינה כללית וכוללנית, עדיף לגבש קו מחשבה ההולם את העסק ובהתאם לכך לגרוע ו/או להוסיף סעיפים וסעיפי משנה מתאימים.

נכון, המטרה הראשונית של התוכנית הינה גיוס הון חיצוני. אך באם תגבשו תוכנית עסקית כנה ואמינה תוכלו להסתיע בה בשלבי הקמת העסק ובשנות פעילותו הראשונות.

פתיחה.

מטרת התוכנית העסקית .
תיאור המוצר או השירות, 
תיאור הענף והשוק, 
ייחודיות המוצר .
תיאור תמציתי של הצוות המציג את התוכנית .
תיאור תמציתי של יעדים ולו"ז ליישום .
סיכום תחזיות הרווח והפירות הצפויים מההשקעה.
רקע כללי על הענף .
הגדרת שוק היעד של המוצר או השירות, פרופיל הצרכן .
פוטנציאל השוק: גודל/היקף השוק ותחזית לשנים הקרובות .
חסמי כניסה אל השוק .
החזון העומד מאחורי המיזם .
יעדים אסטרטגיים ואבני-דרך .
המודל העסקי.
שיתופי פעולה אסטרטגיים .
אסטרטגיית החזר ההשקעה.
הוצאות הקמה.
תיאור ההוצאות .
תחזית מכירות .
תחזית רווח והפסד.
ניתוח נקודת האיזון ותקופת החזר ההשקעה .
תזרים מזומנים.
המימון הנחוץ .
מקורות מימון .קורות חיים מלאים של היזמים וצוות ההנהלה 
מקורות מידע והפניות שצוטטו בגוף התוכנית .
נתונים המאששים את אשר נטען בתוכנית (הצעות מחיר של ספקים)

סיכום.