יום רביעי, 30 באוקטובר 2013

טופס 101איך ממלאים טופס 101 ?

את מרבית הפרטים בדו"ח אתם יודעים למלא לבד, כמובן שלא שכחתם לסמן

בצד השני של הטופס X ב "תושב" וחתמתם בפינה השמאלית התחתונה של
הדף השני.

אם הפניתי אתכם לכאן סימן שיש לכם יותר מהכנסה אחת ואתם כנראה לא

מגיעים לחבות מס או לחילופין ממתינים לתאום מס ולא רוצים ש"ישדדו" 
אותכם בינתיים.

הסעיפים הרלוונטיים לענייננו הם סעיפים ד + ה , המופיעים בצד השמאלי של 

העמוד הראשון.

אם תסמנו את האיקסים לפי ההוראות אתם כמעט מחוסנים מטעויות.
לחילופין: אפשר לסמן X ב: "משכורת חודש" ו "אין לי הכנסות אחרות",

לגבי מי שממילא מגיש דו"ח שנתי לשלטונות מס הכנסה מדובר
ב"שקר לבן" שאינו מזיק.


להדפסת טופס 101